De alarmfase

Je had nooit gedacht in deze situatie terecht te komen, maar het is onvermijdelijk. Je relatie is niet meer te repareren, je bent ontslagen of arbeidsongeschikt. In de laatste twee gevallen hoop je nog te kunnen terug grijpen op een verzekering of een gouden handdruk om in ieder geval een bepaalde periode nog te kunnen overbruggen, maar bij een scheiding of bij het verbreken van de samenleving gaat het echt niet meer. Je vraagt je af of in ieder geval één van beiden nog in de woning kan blijven wonen, of er voldoende mogelijkheden zijn om te worden uitgekocht. De inkomenssituatie verandert drastisch maar de bank incasseert nog maandelijks de hypotheek en de onderlinge verhoudingen verslechteren.

Je zit eigenlijk al op het maximale van je kunnen. De touwtjes zijn nauwelijks meer aan elkaar te knopen. Het inkomen is niet gestegen maar de kosten lopen maar op en je hebt dringende behoefte aan iets meer financiële speelruimte. Op dat moment eindigt de rentevaste periode en de bank verhoogt de maandelijks te betalen rente.

Je hebt een groot deel van je leven gewerkt en denkt een goed pensioen te hebben, totdat wordt voorgerekend dat dit te weinig is om in de huidige woning te kunnen blijven wonen. Wat kun je doen, is de woning verkopen een mogelijkheid, maar als deze geen overwaarde meer heeft. Wil je wachten tot er geen andere mogelijkheid meer is of er nu naar kijken.

Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken van situaties die uitzichtloos zijn of uitzichtloos lijken, maar is dit altijd zo. Vaak is het de onbekendheid met de mogelijkheden die je doen besluiten beslissingen te nemen die wellicht niet nodig waren.

In deze fase adviseren wij je een geheel vrijblijvend gesprek aan te gaan waarin de volgende zaken aan bod zullen komen:

  • In het geval van scheiding, kan iemand in de woning blijven wonen en bestaat de mogelijkheid dat de ander wordt ontslagen vanuit de hoofdelijke aansprakelijkheid;
  • In het geval van scheiding, wat zijn de gevolgen voor het inkomen, het pensioen en een eventuele alimentatieverplichting;
  • In het geval van pensioen, laat ruim voor de pensioendatum een berekening maken van het netto besteedbaar inkomen op de pensioendatum en is het reëel om in de woning te blijven wonen;
  • Vraag een indicatie van de waarde van de woning, is deze nog in overeenstemming met de hypotheek die  op de woning rust;
  • Is het verstandig de woning in de verkoop te zetten of is het zelfs mogelijk meer hypotheek op de woning te nemen om wat meer financiële ruimte te geven;
  • Zijn de verzekeringen nog up-to-date, komen er verzekeringen tot uitbetaling en wat kan hiermee worden gedaan?

Na dit gesprek zal het in ieder geval duidelijk zijn waar je staat. De ervaring leert dat dit in het ene geval een grote opluchting geeft maar ook zeer confronterend kan zijn. Afhankelijk van de uitkomst zetten wij een eventueel vervolgtraject uit.